Manufacturers.best

3 điều cần phải cân nhắc trước khi mua pallet nhựa

April 8, 2021

Theo loại xe nâng

Một pallet nhựa đơn là sự lựa chọn tốt nhất nếu forklift là một xe nâng thủy lực bằng tay hoặc một kết hợp cơ khí và thủ công xe nâng thủy lực.

Nếu forklift được sử dụng là một xe nâng điện và có động cơ, cả hai mặt và một mặt pallet có sẵn.

Mua theo tỷ lệ giá/hiệu suất của pallet nhựa

Nó không phải là thông minh để so sánh một cách mù quáng giá của sản phẩm. Nguyên liệu tốt và thiết kế có thể mở rộng đáng kể cuộc sống của pallet.

Theo có hay không để đi trên kệ

Nếu nhựa nhựa được sử dụng trên kệ kho ba chiều, bước đầu tiên là để xem xét liệu cấu trúc của pallet đáp ứng các yêu cầu của thềm.

Trong điều kiện bình thường, pallet nhập cảnh 4 chiều (ba người chạy trở lại pallet) là lựa chọn tốt hơn vì hàng hóa trên kệ chỉ có thể được chèn từ hai hướng.

Copyright © 2023 Manufacturers.Best