Manufacturers.best

Một cách dễ dàng để vứt bỏ chất thải hình xăm lỏng

April 15, 2021

Sẽ có rất nhiều chất thải chất lỏng trong quá trình xăm mình. Bài viết này sẽ giới thiệu một cách (sản phẩm) để vứt bỏ chất thải hình xăm chất lỏng dễ dàng.


Natri polyacrylate

Như một vật liệu polymer chức năng, polyacrylate natri có thể hấp thụ hàng trăm lần trọng lượng của nó trong nước.


Lợi thế

  • Natri polyacrylate cũng là vật liệu hấp thụ chính trong tã con. Nó không độc hại-vô hại.
  • Thân thiện với sinh thái. Nó bị phân hủy thành carbon dioxide, nước, sodion, v.v.
  • Dễ dàng & hiệu quả. Toàn bộ quá trình hấp thụ chỉ mất hàng chục giây.
  • Chỉ có một gram natri polyacrylate có thể hấp thụ nhiều như một chất lỏng hàng trăm ml. Và 1 MT natri polyacrylate là khoảng 2.000 đô la Mỹ.
Copyright © 2024 Manufacturers.Best