Manufacturers.best

Những lý do tôi chọn một pallet nhựa thay vì một pallet gỗ

April 8, 2021

- Độ tin cậy của cấu trúc pallet nhựa làm giảm đáng kể tổn thất vật liệu.

-Pallet nhựa nhẹ hơn so với cùng một pallet gỗ, do đó làm giảm trọng lượng và chi phí vận chuyển.

-Khi xuất khẩu hàng hóa bằng cách sử dụng pallet gỗ, khử trùng hoặc xử trị nhiệt là cần thiết với chi phí bổ sung.

-Pallet nhựa là sản phẩm thân thiện với môi trường có thể được tái chế và tái sử dụng, hoặc họ có thể được giao dịch cho những người mới. Làm pallet gỗ đòi hỏi phải cắt một lượng lớn rừng, và các pallet không thể tái chế.

-Các hoạt động xử lý pallet gỗ dễ bị hư hại do bất cẩn.

- Rất nguy hiểm khi pallet gỗ tiếp xúc với móng tay và gờ

- Pallet nhựa có tuổi thọ trên 6-8 năm. Cuộc sống dịch vụ của các pallet gỗ là ngắn, và số lượng doanh thu dưới sử dụng thông thường là khoảng 200-300 lần.

Copyright © 2023 Manufacturers.Best