Manufacturers.best

Dễ dàng để biết máy móc Stringer pallet (bao gồm cả quá trình cài đặt)

April 14, 2021

SF7011 máy bán tự động pallet gỗ notching Machine

Mô tả ngắn gọn

Máy không thể notch stringer của pallet gỗ như sau quá trình:

Đặt 3 miếng dây (mỗi độ dày≤50mm) lại với nhau ở bên trái hoặc bên phải, nhấn hai nút bắt đầu bằng cả hai tay, 4 giây sau notch đầu tiên được thực hiện.

Sau đó chuyển sang bánh răng ngược lại, lặp lại hành động trên và công việc ghi nhớ được thực hiện.

Tiến trình cài đặt

Copyright © 2024 Manufacturers.Best