Manufacturers.best

Làm thế nào để xây dựng một nhà pallet cây đơn giản

April 14, 2021

Ngôi nhà trên cây này nằm giữa bốn cái cây ở sân sau. Mặc dù tất cả các tấm ốp là gỗ pallet, gỗ kết cấu cho boong và khung đều được xử lý đúng cách thông kết cấu.

Có một cột lính cứu hỏa, một đường trượt, một sợi dây leo núi, một thang máy xô, và một zipline.

Bước 1: khung boong

Bước 2: các boong

Bước 3: các khung nhà

Bước 4: Các Cltheâm pallet

Bước 5: The Roof

Bước 6: kết thúc off

Copyright © 2024 Manufacturers.Best