Manufacturers.best

Pallet gỗ được sản xuất như thế nào (bao gồm danh sách máy móc)

April 14, 2021

*Bài viết này bao gồm quá trình sản xuất pallet gỗ.

Lấy vật liệu pallet

Các vật liệu pallet gỗ phổ biến là sàn gỗ, khối lập phương, khối, vv.

Vật liệu pallet cắt

Chúng là hai loại máy cắt theo các vật liệu pallet khác nhau.

A. Cưa cắt

B. Cưa cắt hai đầu

Vật liệu pallet chà

Một máy chà nhám là cần thiết khi vật liệu gỗ có nấm mốc hoặc bụi.

Cắt góc

Notching

Cắt góc

Nailing

Quá trình khác

Các pallet gỗ sẽ được thực hiện sau khi ghi nhãn, nhiệt quá trình điều trị.

Copyright © 2023 Manufacturers.Best