Manufacturers.best

Ưu điểm của pallet nhựa nestable

April 8, 2021

Có rất nhiều loại Khay nhựa, tại sao có 9-pallet nhựa chân nên phổ biến bây giờ?

Cấu trúc

Khác với pallet nhựa hai mặt, pallet nhựa nestable có thể được sử dụng với một chiếc xe thủy lực bằng tay và có thể được nhập vào tất cả các bên.

Trọng lượng

Trọng lượng là một yếu tố quan trọng ảnh hưởng đến giá pallet. Pallet nhựa lồng nhau tiết kiệm đáng kể vật liệu ở dưới cùng của pallet.

Kho bãi

Nó có thể được xếp chồng lên nhau và có thể tiết kiệm rất nhiều không gian khi nhàn rỗi.

Điều đáng chú ý là pallet nhựa lồng nhau thường mang ít hơn pallet hai mặt. Do đó, cần phải chú ý đến khả năng cân của pallet có đáp ứng được nhu cầu trước khi mua hay không.

Copyright © 2023 Manufacturers.Best