Tại sao cô ấy luôn có lông mi tốt hơn tôi?

April 8, 2021

Mascara

Nguyên nhân, mascara đóng một vai trò rất quan trọng trong trang điểm. Một số lượng đáng kể các phụ nữ sẽ cảm thấy "cởi quần áo" với mascara trước khi đi ra ngoài.

Mink lông mi

Nhưng nếu bạn chán với mascara áp dụng, lông mi giả (như Lashes Mink) là một lựa chọn tốt để làm cho lông mi của bạn đẹp.

Chúng tôi thậm chí có thể nhận được Mink Lashes màu hoặc Lash nhúng. Cả hai quá trình này ' có hiệu lực kéo dài một thời gian dài trước khi lông mi tự nhiên phát triển ra.

Bằng cách sử dụng một thuốc nhuộm lông mi sẽ Tint Lashes của bạn nhưng tất nhiên không dày lên hoặc kéo dài chúng. Nó sẽ cung cấp cho sự xuất hiện của mascara nhẹ và có thể được thực hiện tại nhà. Bạn cần phải cẩn thận rằng bạn không nhận được các sản phẩm trong mắt mặc dù.

Có lông mi của bạn nhúng sẽ cung cấp cho một kết quả tốt hơn và cung cấp cho một số khối lượng thêm vào các lông mi. Quá trình này không nên được thực hiện tại nhà. Các nhúng liên kết với các lông mi và sẽ vẫn cho dù bạn đi bơi hoặc mồ hôi. Tuy nhiên, khi lông mi của bạn bắt đầu phát triển, bạn sẽ cần phải trở lại tiệm, tước sản phẩm hiện có và áp dụng lại nhúng mới. Việc nhúng Lash là một lựa chọn đắt tiền hơn so với một loại thuốc nhuộm Lash.

Tiện ích mở rộng Lash

Để có được dài hơn và dày lông mi Mink, tất nhiên bạn có thể mặc Lashes Mink sai vào những dịp bạn cần để cho đôi mắt của bạn một tăng. Bạn cũng có thể nhận được phần mở rộng Lash được áp dụng trong một cách tương tự như phần mở rộng tóc hoặc, cho các cấy ghép Lash, chuyên dụng hơn mà chỉ là những gì tên cho thấy, cấy vào một cách tương tự như cấy ghép tóc ở da đầu. Tuy nhiên, có những lựa chọn đơn giản hơn để nhận được lông mi Mink hơn như sử dụng huyết thanh tăng trưởng lông mi.

Huyết thanh tăng trưởng lông mi

Huyết thanh tăng trưởng lông mi được áp dụng dọc theo đường mi giống như bút kẻ mắt, thường chỉ một lần một ngày vào buổi tối sau khi tẩy trang. Sau sáu đến tám tuần, bạn sẽ bắt đầu nhận thấy rằng lông mi Mink của bạn đang trở nên dày hơn nhiều và sẽ xuất hiện lâu hơn.

Người trồng lông mi có thể rất hiệu quả và có rất nhiều trên thị trường. Nó phải được lưu ý rằng một vài người có thể tìm thấy đôi mắt của họ trở nên bị kích thích và dĩ nhiên, các cá nhân như vậy nên ngừng sử dụng các sản phẩm ngay lập tức. Mặc dù nó không có khả năng gây ra bất kỳ vấn đề thường xuyên như tất cả các huyết thanh được kiểm tra và phải vượt qua các quy định nhất định để có thể được bán cho công chúng, đây là một cái gì đó bạn nên biết.

Khi lông mi Mink của bạn phát triển tự nhiên, để duy trì khối lượng thêm và chiều dài bạn phải tiếp tục sử dụng sản phẩm. Nếu bạn dừng lại, các lông mi sẽ chỉ đơn giản là trở lại xuất hiện bình thường của họ. Mặc dù các huyết thanh có thể xuất hiện đắt tiền (đối với những người Phong Nha), hầu hết các sản phẩm sẽ kéo từ hai đến ba tháng. Bạn có thể tiết kiệm nhiều hơn nếu bạn lựa chọn một cung cấp nhiều mua như các ống chưa mở sẽ giữ cho khoảng một năm.

Sở thích cá nhân của tôi là huyết thanh tăng trưởng lông mi, nhưng như tôi đã nói, đó là vấn đề ưu tiên. Bạn chỉ cần suy nghĩ về những gì tốt nhất cho bạn và nếu nó là một cái gì đó mới, tại sao không chỉ thử nó và xem làm thế nào bạn nhận được trên.

Copyright © 2022 Manufacturers.Best