Manufacturers.best

Natri Polyacrylate để chữa cháy và phòng ngừa

May 4, 2022

Công ty Degussa của Đức đã báo cáo rằng chất chữa cháy Firesorb do công ty phát triển là một loại chất chữa cháy mới.of chất chữa cháy có chứa SAP.

Chất chữa cháy có hiệu suất chữa cháy và chữa cháy cao, và khả năng hấp thụ nhiệt của nó gấp 5 lần nước. Sử dụng chất chữa cháy này không chỉ có thể giảm 50% lượng nước tiêu thụ mà còn rút ngắn thời gian chữa cháy.

Copyright © 2023 Manufacturers.Best