Tải tĩnh, năng động tải, và kệ tải của pallet nhựa là gì?

April 8, 2021

Theo mục đích của pallet, pallet thường được chia thành đệm, doanh thu một lớp, xếp chồng, sử dụng kệ, v.v. Yêu cầu tải khác nhau cho pallet trong các điều kiện khác nhau.

Theo các yêu cầu cơ bản, yêu cầu tải trọng của pallet được chia thành tải tĩnh, tải trọng động và tải trọng kệ.

Tải tĩnh

Tải tĩnh là trọng lượng tải tối đa mà pallet có thể chịu khi pallet nhựa được đặt trên một bề mặt phẳng và hàng hóa được đặt đồng đều trên pallet.

Tải trọng động

Tải trọng động dùng để chỉ khối lượng tải tối đa có thể chịu được khi pallet trong một hoạt động năng động và hàng hóa được đặt đồng đều trên pallet khi sử dụng thiết bị như xe nâng.

Tải kệ

Các kệ tải đề cập đến trọng lượng tải tối đa có thể được dung nạp khi pallet được đặt trên kệ lưu trữ chùm hoặc kệ lưu trữ nặng khác.

Copyright © 2022 Manufacturers.Best