Công ty SOCO | Nhà cung cấp Polymer siêu thấm

Thông tin liên lạc

Hóa chất polymer

Người sáng lập: Jessie
Ma (马慧)Ngày thành lập: 200
9Sản phẩm: Super Absorbent Polymer (Kali polyacrylate / Sodium polyacrylate based)Tr
ang web: www.sapgel.com

Về CEO

blankJessie Ma, một doanh nhân thành đạt từ ngành xử lý nước & Chủ tịch Phòng Thương mại điện tử Thanh Đảo, đã nhận ra tầm quan trọng của công nghệ đối với xã hội.

Dưới sự hỗ trợ kỹ thuật của Đại học Khoa học và Công nghệ Thanh Đảo, bà Ma đã quảng bá thành công chất lượng sản phẩm SAP và tập hợp một đội ngũ để mang lại lợi ích của công nghệ này trên toàn thế giới.

Video

    Interested In* :

    Please prove you are human by selecting the Heart.

    Leave a Comment