Manufacturers.best

Tại sao có một chênh lệch giá lớn giữa các pallet khác nhau?

April 8, 2021

Trọng lượng của các khay nhựa

Đáng kể, trọng lượng pallet lớn hơn, nguyên liệu thô hơn được sử dụng, giá càng cao.

Màu

Màu sắc của khay có thể được điều chỉnh theo nhu cầu của khách hàng, chỉ cần thêm vật liệu chính màu tương ứng có thể là (màu xanh thông thường, màu meta, xanh lá cây, đỏ, v.v.)

Nguyên liệu

Nó có thể được chia thành vật liệu Virgin và vật liệu tái chế. Giá của họ là rất khác nhau.

Tỷ lệ vật liệu tái chế

Khay vật liệu tái chế là một khay bổ sung một tỷ lệ nguyên liệu tái chế nhất định;

Tỷ lệ vật liệu tái chế càng lớn, chi phí càng thấp và giá càng thấp.

Cấu trúc

Một số pallet cần phải được hình thành sau khi hàn và các quá trình khác, chi phí là khóa học cao hơn.

Ngoài ra, chi phí sẽ được tăng lên đáng kể khi pallet thêm các thanh chống trượt, ống thép, RFID (chip tích hợp) hoặc các pallet khác.

Copyright © 2023 Manufacturers.Best